VÝZVA k podání nabídky - Preco Group

VÝZVA k podání nabídky

VÝZVA k podání nabídky

Zahajení výběrového řizení na generalního dodavatele stavby na akce: Rekonstrukce objektu výrobny lahůdek.

Předmětem zakázky je oprava nemovitosti v obci Krchleby, okres Nymburk, spočívající v úpravách a opravách vnitřních a venkovních prostor, přípojky domovní kanalizace, přípojky vody, stavby plotu včetně brány, dle projektové dokumentace

Předpokladem zařazení nabídky dodavatele do výběrového řízení a předpokladem uzavření smlouvy je, že dodavatel prokáže splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele, jak jsou níže uvedeny v této výzvě. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace musí být součástí nabídky.

Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu díla: září 2012

Vice informace po zasilaní žadosti o zučastnení výběrového řizení na e-mail společnosti. Viz kontakty.