Stavební produkce v roce 2011 klesla o 3,1 % - Preco Group

Stavební produkce v roce 2011 klesla o 3,1 %

Stavební produkce v roce 2011 klesla o 3,1 %

V roce 2011 klesla stavební produkce meziročně o 3,1 %, ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 klesla o 10,8 %. Stavební úřady vydaly o 1,4 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 14,8 %. Celková hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku meziročně klesla o 12,2 %. V roce 2011 bylo zahájeno o 2,1 % bytů méně než v roce 2010, dokončeno bylo o 21,4 % bytů méně.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2011 meziročně vzrostl o 18,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 47 007. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 12,2 % a činila 173,0 mld. Kč, na pozemním stavitelství 74,2 mld. Kč (pokles o 10,7 %) a na inženýrském stavitelství 98,8 mld. Kč (pokles o 13,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v roce 2011 činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 25,6 % nižší.

Počet zahájených bytů v roce 2011 meziročně poklesl o 2,1 % a dosáhl hodnoty 27 535 bytů. U bytů v bytových domech nastal meziroční pokles o 13,5 %, v rodinných domech bylo zahájeno o 2,7 % bytů více.

Počet dokončených bytů v roce 2011 meziročně poklesl o 21,4 % a činil 28 628 bytů. Počet dokončených bytů meziročně klesl v rodinných domech o 12,0 %, v domech bytových o 39,9 %.

/Podle údajů ČSÚ www.czso.cz /