Financování a koupě

Financování a koupě

Postup při koupi bytu

Splátkový kalendář je rozdělen do šesti splátek:

1. Rezervační poplatek
Rezervační poplatek činí 150 000 Kč včetně DPH a je splatný do pěti dnů od podpisu rezervační smlouvy. Poplatek je součástí kupní ceny.

2. První splátka
První splátka ve výši 45% z kupní ceny včetně DPH je splatná do deseti dnů od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

3. Druhá splátka
Část kupní ceny ve výši 20% z kupní ceny včetně DPH je splatná do deseti dnů od doručení výzvy o provedení hrubých rozvodů instalací a osazení oken.

4. Třetí splátka
Část kupní ceny ve výši 25% z kupní ceny včetně DPH je splatná do deseti dnů od doručení výzvy o provedení vnitřních omítek a betonových podlah.

5. Doplatek
Doplatek ve výši 10% z kupní ceny včetně DPH ponížený o rezervační poplatek je splatný do deseti dnů od doručení oznámení o kolaudaci stavby a po provedení Úspěšné Předpřejímky Budoucího předmětu převodu.

V případě potřeby Vám rádi nabídneme sjednání individuálních platebních podmínek, např. při čerpání hypotéčního úvěru. V případě zájmu o bližší informace k platbám, kontaktujte, prosím, naše prodejní oddělení.