Rostoucí zájem o bydlení mimo Prahu - Preco Group

Rostoucí zájem o bydlení mimo Prahu

Rostoucí zájem o bydlení mimo Prahu

Celosvětové zdražování se dotklo cen, jak základních komodit a materiálů, tak i běžných výrobků a služeb. Samozřejmě, že se daný cenový boom nepříznivě odrazil i na cenách nemovitostí pro kupující. Rychle rostoucí ceny zapříčinili i rostoucí zájem lidí o bydlení mimo Prahu. Důvodem, je totiž skutečnost, že již spousta z nich na vlastní byt v hlavním městě není schopna dosáhnout.

Nejnovější průzkumy potvrdili, že stále více lidí je ochotno za prací dojíždět, a proto začínají poptávat bydlení i v okolních městech. Prioritou jsou pak města, která jim můžou nabídnout dobrou infrastrukturu, dostupnost do hlavního města, přírodní atraktivitu a nové developerské projekty. Velký zájem je taktéž projevován i o rodinné a řadové domy v menších obcích.