Realitní trh v naději a očekávání - Preco Group

Realitní trh v naději a očekávání

Realitní trh v naději a očekávání

„V tomto případě se realita ukázala být lepší než naše předpoklady!“ – také těmito slovy komentoval Pavel Mertlík z Raiffeisenbank některé z kupy makroekonomických údajů, které prezentoval na tradiční konferenci Stavebního fóra Real Estate Market > Winter 2012. Ta proběhla za mimořádného zájmu realitní profesní komunity v tomto týdnu v Praze a její průběh, respektive řada dalších příspěvků, které na ní zazněly, stejně jako uvedený citát poměrně jasně naznačovaly, že největších obav se jak ekonomové, tak realitní obec zbavila. Stejně tak ovšem konference velmi dobře ilustrovala, že realitní trh vstupuje do období změn, které lze v převážné většině označit za pozitivní, ale obtížné co do praktické implementace.

Atraktivní třešinkou programu letošní konference REM > Winter 2012 byl panel věnovaný luxusnímu bydlení. Možná trochu překvapivé statistiky společnosti Trigema, které na konferenci prezentoval Jaroslav Drda, ukázaly, že odbytové potíže má i tento segment bytové výstavby: „Prodejní úspěšnost projektů luxusních a ´normálních´ je zhruba stejná, přibližně třetinová.“ Diskuse také odhalila určité rozdíly ve vnímání rezidenčního luxusu jednotlivými odborníky. Zdá se nicméně, že k jeho hlavním atributům patří vedle lokality také „dobré“ sousedství, tj. sociálně adekvátní společnost v domě samotném i v jeho nejbližším okolí. To, že jde o parametr nanejvýš významný, výmluvně ilustrovala i diskuse pod článkem Hospodářských novin. Ten byl inspirován právě tímto panelem poslední realitní konference Stavebního fóra, která se tradičně konala za významné podpory České spořitelny.

/Podle zpráv portálu www.stavebni-forum.cz /