Přinášíme pohled na vývoj trhu nemovitostí díky klíčovému real estate networkingu #MIPIM 2019. - Preco Group

Přinášíme pohled na vývoj trhu nemovitostí díky klíčovému real estate networkingu #MIPIM 2019.

Přinášíme pohled na vývoj trhu nemovitostí díky klíčovému real estate networkingu #MIPIM 2019.

Hlavní mezinárodní výstava nemovitostí v Cannes – MIPIM – je již 30 let klíčovou platformou na networking pro profesionály v oblasti nemovitostí. Zrovna tady jsou prezentovány trendy, které určují směr rozvoje trhu nemovitostí po celém světě. Hledíme dopředu, proto naši učást v #MIPIM je povinná záležitost, abychom uvedli na trh pouze moderně projektované bydlení.

Jaké trendy od #MIPIM uvidíte již v nových návrzích?

Projekty se nyní budou rozvíjet přesně podle principu „Zaměření na člověka“ , který zahrnuje celou řadu příležitostí a služeb nezbytných pro život a prosperitu moderního člověka.  Důraz je kladen na detailní přístup organizace bytu od funkčnosti prostoru do rozšíření příležitostí v okolí bydlení.

Sociální hodnota projektů pro celou společnost, udržitelnost, stejně jako přítomnost sociální a kulturní složky přicházejí do popředí v realitních projektech. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu života pro všechny a snížit zátěž stávající infrastruktury.